Zegary UTC – LMT dla wojska

Zegary mogą być jednostrefowe lub wielostrefowe wyświetlając jednocześnie czas z kilku stref czasowych np. 
czas uniwersalny UTC (ZULU) i lokalny LMT (LOCAL) dla wojska.
Prezentowany czas synchronizowany automatycznie za pomocą modułu GPS lub NTP.
Zegary są wodoszczelne, przystosowane do pracy na zewnątrz.